Списъка е писан от името на баща ми Антон Александров Войчев, под номер 42 в списъка и схемата, а аз съм Димитър Антонов Войчев номер 76.
По номерацията от схемата

1. Войчо Войчев – роден в някаква махала близо до гр. Елена по занятие-бърдар роден преди 1800 година.

2. Добри Войчев Войчев – живял в с. Чакали

3. ? – майката на Георги и Дончо Вълкаснови и на Ана-станала съпруга на Илия Божилов. Баба на моята майка.

4. Стойко Добрев Войчев – живял в с. Чакали

5. Тодор Добрев Войчев – живял в с. Чакали

6. Марин Добрев Войчев – живял в с. Чакали, имал момичета Петрана Сеизова

7. Стоян Стойков Войчев – преселен в с. Марян, бил кмет на селото.

8. Добри Тодоров Войчев – живял в с. Чакали род. около1858г. поч.1929г.;строител и бъчвар

9. Иван Тодоров Войчев – преселен в гр. Провадия

10. Христо Тодоров Войчев – преселен в гр. Провадия

11. Мария Стоянова – живяла в с. Чакали

12. Христо – живял в с. Чакали

13. Костадин – живял в с. Чакали

14. Стефан Стоянов Войчев – живял в с. Марян

15. Тодор Добрев Войчев – преселен в Русия; градинар, поч. 1920г.

16. Иван Добрев Войчев – преселен в Русия; градинар

17. Михаил Добрев Войчев – починал като дете

18. Койка Добрева – живяла в с. Петковци и мах. Мерилковци

19. Пена Добрева – живяла в с. Чакали

20. Сава Добрев Войчев – преселен в Русия; градинар

21. Александър Добрев Войчев – живял в с. Чакали род.1896г. поч.1962г.; миньор

22. Борис Добрев Войчев – поч. На 16г.

23. Стефан Иванов Войчев – живял в гр. Провадия

24. Димитър Иванов Войчев – живял в гр. Провадия

25. Тодор Христов Войчев – живял в гр. Провадия, род. 1883г. – поч. 1938

26. Иван Христов Войчев – живял в гр. Провадия род.1880г. поч.1959г.

27. Мара Стефанова Сутрова – живяла в гр. Елена, род. 6.02.1906г. – поч. 4.08.1970г., учителка в с. Чакали и с. Марян

28. Иван Стефанов Войчев – живял в гр. Хасково, род.17.04.1910г.- поч. 6.10.1992г., адвокат

29. Стефан Стефанов Войчев – живял в гр. Хасково, род. ~ 1908г. банков чиновник

30. Антон Тодоров Войчев – род.~1909г. Поч. Начало 2-световна война

31. Рая Тодорова

32. Тодорка Тодорова – род. 1920г.

33. Рая Иванова

34. Антон Иванов Войчев – род.1924г.- шифьор

35. Иван Иванов Войчев – живял в село Стила – тракторист

36. Рая Савова

37. Мария Савова – поч. 14.05.2002г.

38. Олга Савова

39. Антон Савов Войчев

40. Вера Савова – род. 1928г.

41. Радка Александрова Пашова – род. 29.08.1923г. – живее в село Марян

42. Антон Александров Войчев – род. 11.04.1929г – живее в гр. Пловдив

43. Иван Стефанов Войчев – живял в гр. Провадия, роден 1912год.

44. Радослав Димитров Войчев – живял в гр. Провадия

45. Иван Димитров Войчев – живял в гр. Провадия, гр. Вълчи Дол, гр. Варна – учител

46. Тодорка Тодорова Войчева – живяла в гр. Провадия род. 1911г. – поч. 1972г.

47. Христо Тодоров Войчев – живял в гр. Провадия, род. 1914г. – поч. 1969г.

48. Иван Тодоров Войчев – живял в гр. Провадия род. 1922г. – поч. 1998г.

49. Иван Иванов Войчев – живял в гр. Провадия род. 1915г. Поч. 1995г.

50. Анастасия Иванова Манолова – живее в гр. Пловдив род. 3.06.1938г., юрист-консулт

51. Чанко Иванов Войчев – живее в гр. Хасково род. 26.04.1944г.

52. Върбан Стефанов Войчев – живее в гр. Хасково род. 23.03.1938г.- съучиничк на Ани Войчева(жена ми)

53. Антоанета – живее в гр. Хасково род.1945г.

54. Ани

55. Александра

56. Зоя Лаврова, родена през 1940 г. - пенсионер , работила като химик, живее в гр. Москва

57. Люба Евсеева, роден през 1941 г. - пенсионер , работила като програмист , живее в Твер - Русия

58. Николай Евсеев, роден през 1948 г., старши програмист в завода за космически кораби - живее в гр. Москва

59. Николай – живее в с. Великовечное , Белореченски р-он

60. Надя – живее в с. Великовечное , Белореченски р-он – детска учителка

61. Светлана

62. Леонард-род.~ 1950г.

63. Татяна – род. ~ 1949г.

64. Людмила – род. ~ 1958г.

65. Светлана – род. ~ 1960г.

66. Галина

67. Иван – живее в с. Стила Донецка обл.

68. Виктор – живее в с. Стила Донецка обл

69. Рая – род. ~ 1951г.

70. Таня – род. ~ 1960г.

71. Игор – живее в гр. Новомосковск Украйна

72. Кръстьо Иванов Пашов – роден в с. Марян, живял в Бургас, в момента живее в Пловдив

73. Маргарита Иванова Дюлгерова – род. в с. Марян, живее в гр. Елена

74. Милена Антонова Чолакова – живее в гр. Сливен, род. 07.05.1960г., счетоводител

75. Александър Антонов Войчев – живее в гр. Пловдив, род. 04.11.1965г.

76. Димитър Антонов Войчев – живее в гр. Пловдив, род. 04.11.1965г.

77. Стефан Иванов Войчев – живее в гр. Варна

78. Венцислав Иванов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1928г.

79. Димитър Иванов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1930г.

80. Стефан – живее в гр. Провадия, род. 1942г.

81. Тодор – живее в гр. Провадия, род. 1943г.

82. Пламен Иванов Войчев – живее в гр. Провадия, род. 4.12.1953г.

83. Николай Иванов Войчев – живее в гр. Провадия, род. 28.04.1958г.

84. Христина Чанкова Войчева – живее в гр. София, род. 6.01.1976г. , фармацефт

85. Делян Чанков Войчев – живее в гр. Хасково, род. 16.11.1978г., фармацефт

86. Стефан Върбанов Войчев – живее в гр. Хасково, род. 14.12.1968г., инженер електроника и комуникации

87. Ира

88. Серьожа

89. Александър

90. Андрей Лавров, роден през 1970 г., живее в Вашингтон - САЩ, работи в софтуерна фирма

91. Катерина Евсеева, родена 1976г., медицинска сестра в болницата, живее в Ярославъл - Русия

92. Александър Евсеев, анализатор в голяма банка , живее в Москва

93. Вася

94. Михаил Евсеев, учи в университета в Москва

95. Яна

96. Диана

97. Николай

98. Галя

99. Наташа

100. Иван

101. София

102. Виталий

103. Румяна – живяла в гр. Бургас, в момента в гр. Пловдив

104. Георги – живее в гр. Елена/с. Марян

105. Светлин Красимиров Чолаков – живее в гр. Сливен/гр. София, род. 07.09.1984г.

106. Антон Красимиров Чолаков – живее в гр. Сливен/гр. София, род. 04.10.1987г.

107. Антон Димитров Войчев – живее в гр. Пловдив, род. 21.09.1990г.

108. Иван – живее в гр. Варна, род. 1957г.

109. Даша

110. Алина

111. Димитър

112. Диана

113. Александра Лаврова, роден през 2002 г. - живее във Вашингтон - САЩ

114. Анна Лаврова, роден през 2005 г. - живее във Вашингтон - САЩ
 
115. Николай Лябихов, роден през 1999 г., живее в Ярославъл - Русия

116. Александра

117. Станислав

118. Виктор

119. Артем

120. Иван Пламенов Войчев – живее в гр. Провадия, род. 1981г.

121. Ивайло Николаев Войчев – живял в гр. Провадия, род. 1983г. – поч. 1998г.

122. Христо Тодоров Войчев – живее в гр. Провадия

123. Христо Стефанов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1964г.

124. Свилен Стефанов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1971г.

125. Свилен Христов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1999г.

126. Стефан Иванов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1948г.

127. Иван Стефанов Войчев

128. Йоанна Димитрова Войчева – живее в гр. Пловдив, род. 22.10.2008г.

129. Анка Димитрова Войчева

130. Климентин Радославов Войчев – живее в гр. София, род. 14.11.1934г.

131. Мария Климентинова Войчева – живее в гр. София, род. 22.02.1972г.

132. Рдостина Пламенова Войчева – живее в гр. Пловдив/Дупница, род. 1.08.1977г.

133. Сава Стоянов Войчев

134. Стефан

135. Стефан Иванов Сутров – живее в гр. Стара Загора, род. 18.03.1932г., икономист

136. Иван Иванов Сутров – живее в гр. Елена, род. 15.06.1935г.

137. Никола Стефанов – живее в с. Г. Брястово, няма деца

138. Тодор Стефанов – живее в гр. Хасково

139. Недялко Стефанов – живее в гр. Хасково

140. Николай – живее в, род. 1.07.1970г.

141. Мария Стефанова Стоянова – живее в гр. Ямбол, род. 6.04.1975г., икономист

142. Иван Иванов Сутров – живее в гр. Елена, род. 19.11.1961г.

143. Мирослав Иванов Сутров – живее в гр. Велико Търново, род. 17.02.1968г.

144. Анета – живее в , род. 2000г.

145. Жулиета Христова Стоянова – живее в гр. София, род. 10.06.1984г.

146. Кристина Христова Войчева – живее в гр. Варна(в момента в чужбина), род. 13.10.1986г.

147. Ивелина Недялкова Стоянова – живее в гр. София, род. 21.03.2008г.

148. Ивайло Калоянов Манолов – живее в гр. Пловдив, род. 31.10.1961г., хладилна техника

149. Калоян Ивайлов Манолов – живее в гр. Пловдив, род. 21.12.1988г., студент в гр. Пловдив

150. Стефан Пасков Митков – живее в гр. Ямбол, род. 13.07.1992г.

151. Иван Иванов Сутров – живее в гр. Елена, род. 20.08.1987г.

152. Никола Иванов Сутров – живее в гр. Елена, род. 6.07.1989г.

153. Кристин Мирославова Сутрова – живее в гр. Велико Търново, род. 18.04.2007г.

154. Мартина Стефанова Войчева – живее в гр. Хасково, род. 28.03.2007г.

155. Марта Климентинова Ведър – живяла в гр. София, род. 14.05.1976г. – поч. 1.07.2005г.

156. Калина Алексеева Методиева – живее в гр. София, род. 18.07.1997г.

157. Александър Александров Ведър – живее в гр. София, род. 19.11.2002г.

158. Здравка

159. Кристън

160. Веселина Константинова Василева – живее в гр. София, род. 29.04.2004г.

161. Анка – жижяла в с. Кесарево В.Търновско, починала

162. Мария – починала

163. Стефана – починала

164. Илия – починал, не се е женил

165. Николай Николов Кабакчиев – починал (1928 - 1989), счетоводител по професия, бохем по душа,

166. Стефан Кабакчиев – починал

167. Стефан Иванов – живее в гр. Ямбол

168. Мария – живее в гр. Ямбол

169. Ана – живее в гр. Ямбол

170. Яна – живее в гр. Ямбол

171. Георги Стефанов – починал

172. Анка Терзиева – живее в гр. Сливен, няма деца

173. Никола Терзиев – живее в гр. Сливен

174. Николай Кабакчиев – живее в Манчестер, Англия

175. Лиляна – починала

176. Мария – живее в гр. Ямбол

177. Красимир Койнов – живее в гр. Ямбол

178. Николай – живее в гр. Ямбол, няма деца

179. Йордан – живее в гр. Ямбол

180. Хрисула – живее в гр. Солун, Гърция

181. Костас – живее в гр. Солун, Гърция

182. Стефан – живее в гр. София

183. Николина – живее в гр. София

184. Михаела – живее в гр. Ямбол

185. Темида, дъщеря на #180 – живее в гр. Солун, Гърция

186. Ива – живее в гр. София

187. Петя – живее в гр. София

188. Тодор – живее в гр. София

189. Ивелина – живее в гр. София

190. Стефан - син на #174 – живее в Англия

191. Мария – живее в Киев, Украйна

192. Иван – живее в Киев Украйна

193. Стефан – живее в гр. Ямбол

194. Митко – живее в гр. Ямбол

195. Мария – живее в гр. Ямбол

196. Калоян – живее в гр. Ямбол

197. Татяна Николаева Каменова (1956-2010) – живяла в гр. Лос Анжелис САЩ

198. Даниела Тодорова Сарова – живее в гр. Провадия, род. 13.08.1969г.

199. Гергана Боянова Сарова – живее в гр. Провадия, род. 8.09.1993г.

200. Теодора Боянова Сарова – живее в гр. Провадия, род. 1.03.2003г.

201. Димитър Иванов Войчев – живее в гр. Варна, род. 1989г.

202. Албена Венциславова Войчева

203. Мариана Венциславова Витек – живее в Краков, Полша

204. Ивелина Стефанова Войчева

205. Галина Стефанова Войчева

206. Димитър – живее в гр. Пловдив/Дупница

207. Ганка Иванова Войчева

208. Емилия

209. Мая

210. Георги

211. Филип

212. Сузана

213. Камелия

214. Грациела

215. Елка Иванова Войчева

216. Жаклин

217. Борислав Стефанов Войчев

218. Виктория Иванова Войчева

219. Никол Иванова Войчева

220.  Йоана Бориславова Войчева

221. Рафаел

222. Ания Александрова Войчева

223. Георги Стефанов ? , син на #182, живее в София

224. Георги ? ? , син на #187, живее в София

225. Екатерина Николаева Кабакчиева /1981/, счетоводител, природозащитник и любител-производител на домашни вина, сирена, ракии и пастърми - родител #165

226. Боряна Каменова - родител #197

227. Дъщеря на #226

228. Громов Руслан Русланович, син на #63

229. Громов Антон Русланович - Россия, Магадан, син на #63

230. Шуленин Александр Александрович - Украина, г. Донецк, син на #64

231. Шуленин Олег Александрович - Украина, г. Донецк, син на #64

232. Войчева Татьяна Николаевна - Украина, г. Донецк, дъщеря на #65

233. Войчев Евгений Николаевич - Украина, г. Донецк, син на #65

234. Никола Делянов Димитров, живее в София, син на #189

235. Вика Евсеева, дъщеря на #92, живее в Москва - Русия

236. Анна Добринова Орешкова, родена на 25.02.2011год., живее в София, родител #131

237. Михаил Атанасов Майденов, родител № 274, деца № , роден на

238. Стефана Йорданова , родител № , деца № 243, 244, роден на

239. Розка Йорданова , родител № , деца № , роден на

240. Георги Йорданов, родител № , деца № 245, 246, роден на

241. Йордан Щирков, родител № , деца № 247, 248, роден на

242. Кина Топалова, родител № , деца № 250, 251, 252, роден на

243. Анка Проданова, родител № 238, деца № 253, 254, роден на

244. Димитрийка Тръшлиева, родител № 238, деца № 255, 256, роден на

245. Кина Журова, родител № 240, деца № 257, 258, роден на

246. Йордан Георгиев, родител № 240, роден на

247. Иван Щирков, родител № 241, деца № 259, 260, роден на

248. Стефан Щирков, родител № 241, деца № 261, 262, роден на

249. Иван Топалов, родител № 242, деца № , роден на

250. Калоян Емилов Димов , родител № 273, роден на

251. Елена, родител № 242, деца № 263, 264, роден на

252. Красимир, родител № 242, деца № 265, роден на

253. Стефан Проданов, родител № 243, деца № , роден на

254. Марийка Проданова, родител № 243, деца № , роден на

255. син, родител № 244, деца № , роден на

256. син, родител № 244, деца № , роден на

257. дъщеря, родител № 245, деца № , роден на

258. дъщеря, родител № 245, деца № , роден на

259. Павлина, родител № 247, деца № , роден на

260. Йордан, родител № 247, деца № , роден на

261. Пепа, родител № 248, деца № , роден на

262. Ясен, родител № 248, деца № , роден на

263. Иван, родител № 251, деца № , роден на

264. Мая, родител № 251, деца № , роден на

265. Кристина, родител № 252, деца № , роден на

266. Димитър Тодоров Димов , родител № 109, деца № 220, 221, роден на

267. Невена Тодорова Сарова, родител № 19, деца № , роден на

268. Тодор Димитров Димов , родител № 266, деца № 270, 271, роден на

269. Пенчо Димитров Димов , родител № 266, деца № 272, 273, 274, роден на

270. Димитър Тодоров Димов , родител № 268, деца № 275, роден на

271. Венцислава Тодорова Димова , родител № 268, деца № 276, роден на

272. Ася Пенчева Димова , родител № 269, деца № 277, 278, роден на

273. Емил Пенчев Димов , родител № 269, деца № 279, 250, роден на

274. Ива Пенчева Димова , родител № 269, деца № 237, роден на

275. Теодора, родител № 270, роден на

276. Тиана , родител № 271, роден на

277. Георги Николаев Дочев, родител № 272, роден на

278. Павлина Николаева Дочева, родител № 272, роден на

279. Енрике Емилов Димов , родител № 273, роден на

280. Стилиян Антонов Войчев, родител № 107, роден на 26.07.2017 год. в гр. Пловдив